Законодавством  України передбачена цивільно –правова відповідальність, яка полягає у відшкодуванні збитків завданих в результаті порушення цивільного права або відшкодування моральної шкоди заподіяної внаслідок порушення прав людини.

     Цивільно –правова відповідальність регулює особисті майнові і немайнові відносини. Особисті немайнові відносини характерні тим, що вони не мають безпосередній і непрямий економічний зміст. Їх об'єктом є немайнові права і інтереси: життя, здоров'я, ім'я, честь і гідність, ділова репутація, авторство на твір, свобода пересування і т.д. Майнові відносини мають матеріальне поповнення, економічний зміст. Вони відображають і опосередковують відносини рівнозначного обміну, створюють умови для такого обміну, опосередковують відшкодування шкоди.

Особа, якій завдано моральної або матеріальної шкоди відповідно до порушення цивільного права, має право на відшкодування, передбачено в ЦК України.

Захист прав здійснюється особою шляхом протидії, що не були заборонені законодавством та не суперечать загально-прийнятої моралі в суспільстві.     

Збитки складаються з реальних збитків та упущеної вигоди. Відшкодування збитків здійснюється внаслідок завданої майнової шкоди. В реальний збиток включена фактична оцінка матеріальних витрат, постраждалої особи. Упущеною вигодою є такі витрати, які понесло особа внаслідок порушення цивільного права, інтересу, тобто ті доходи, які особа, що зазнала посягання, могло б отримати в разі відсутності порушення цивільного права або протиправного посягання.     

Під збитками цивільним законодавством України мається на увазі грошовий вираз майнової шкоди, заподіяної порушенням цивільного майнового блага або процесу.     

Моральна шкода полягає в отриманні фізичного болю і душевних страждань, понесених каліцтвом, і іншими ушкодженнями здоров'я особи, а також у душевних стражданнях, які особа отримала внаслідок неправомірної поведінки щодо нього або його родичів, або  знищення чи пошкодження його власного майна. У приниженні честі або гідності особистості, ділової репутації фізичних та юридичних осіб.

Моральна шкода відшкодовується грішми, майном відповідача або іншими способами встановленими законодавством України. Розмір збитку повинен бути не більше ніж достатнім в розумному задоволенні потреб потерпілого, а не підстави для її збагачення і цей розмір по відшкодуванню моральної та матеріальної відповідальності встановлюється судом. 

 

Десята київська державна нотаріальна контора.

Відповідальна Давидова Т.М.    

 


Список статей