При підготовці документів для державної реєстрації створення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи слід керуватися в першу чергу, Законом України «Про політичні партії в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та Законом України«Про громадські об'єднання».

Перелік документів, необхідних для державної реєстрації створення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особивизначений в статті 21Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Згідно вищезазначеної норми закону для державної реєстрації створення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, ви маєте підготувати наступний пакет документів:

- заявуформа  № 18 затверджена Наказом Міністерства юстиції України 18 листопада 2016 року № 3268/5 про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи ;

-  копія статуту політичної партії;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу установчих зборів (конференції) про утворення структурного утворення політичної партії, невід’ємною частиною якого є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (конференції);

- документ, що підтверджує створення структурного утворення політичної партії, відповідно до статуту політичної партії, на підставі якого воно діє.

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 10 Закону України «Про політичні партії в Україні»,обласні, міські, районні організації, первинні осередки політичної партії або інші структурні утворення, передбачені статутом партії, утворюються в порядку, визначеному статутом партії.

Також, рішення про утворення обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії та іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії, приймається на установчих зборах (конференції) обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії, оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар.

Протокол установчих зборів (конференції) про утворення обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії, має містити такі відомості, а саме:

- дата та місце проведення установчих зборів, конференції;

- рішення про обрання головуючого та секретаря;

-рішення про утворення обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії;

- рішення про визначення найменування обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії;

- рішення про обрання керівника, визначення кількісного та персонального складу керівних та контрольно-ревізійних органів обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії;

- рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти обласну, міську, районну організацію, первинний осередок політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії, для здійснення реєстраційних дій.

Невід’ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (конференції) обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії.

У реєстрі зазначаються дані щодо учасників установчих зборів (конференції) обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії: прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

Хочу наголосити, що реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, а також легалізація первинних осередків політичної партії здійснюються лише після реєстрації політичної партії.

Адміністративний збір за державну реєстрацію створення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особине сплачується.

Потрібно не забувати про строки подачі документів для державної реєстрації створення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи.Відповідно до статті 11 Закону України «Про політичні партії в України», суб’єкт державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань повідомляється у 10-денний строк з дня їх утворення.

З цим пакетом документів необхідно звернутись до відповідних Головних територіальних управлінь юстиції, за місцезнаходженням структурного утворення політичної партії.

 

Відділ державної реєстрації
друкованих засобів масової
інформації та громадських формувань
Управління державної реєстрації
Головного територіального
управління юстиції у місті Києві


Список статей