Стаття 28 Цивільного кодексу України визначає - ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не впливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить.

          Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років (стаття 6 Сімейного кодексу України).

          Відповідно до статті 145 Сімейного кодексу України прізвище дитини визначається за спільним прізвищем батьків чи прізвищем одного з них за їхньою згодою, у разі коли мати, батько мають різні прізвища.

          Порядок зміни прізвища дитини її батьками врегульовано Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010, Сімейним кодексом України, Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 12.01.2011р. № 96/5.

          Статтею 148 Сімейного кодексу України визначено, що у разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла семи років.

          У разі зміни прізвища обома батьками прізвище дитини, яка досягла семи років, змінюється за її згодою.

          У разі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини може бути змінено за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років.

          За заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, дитині, яка не досягла чотирнадцяти років та якій при державній реєстрації народження присвоєно прізвище одного з батьків, може бути змінено прізвище дитини на прізвище другого з батьків.

          У разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися:

          - органом опіки та піклування,

          - оформлене розпорядженням районної державної адміністрації.

          - рішенням виконавчого комітету про зміну прізвища малолітньої дитини або судом.

          При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини.

Заява про внесення змін до актового запису про народження дитини у разі зміни її прізвища батьками подається у письмовій формі до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника, що визначено пунктом 3 статті 22 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та пункту 2.1 Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.

Разом з заявою про внесення змін до актового запису цивільного стану заявником подаються: свідоцтво про державну реєстрацію народження та інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті.

Питання про внесення змін до актових записів цивільного стану розглядаються у тримісячний строк з дня подання відповідної заяви до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Після внесення змін до актового запису цивільного стану заявнику повторно видається свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану.

 

Заступник начальника Подільського
районного у місті Києві відділу державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління юстиції у місті Києві
 

Л.А. Немировська