Відповідно до статті 1 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) покладається на органи державної виконавчої служби та у визначених Законом України «Про виконавче провадження» (далі – Закон) випадках – на приватних виконавців.

Положення статті 8 Закону, які набули чинності 05.01.2017 року, визначають поняття та функції автоматизованої системи виконавчого провадження (далі – Система).

Так, реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження, фіксування виконавчих дій здійснюється в Системі, порядок функціонування якої визначено Положенням про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05.08.2016 року №2432/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.08.2016 за№1126/29256 (далі – Положення).

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 8 Закону вільний та безоплатний доступ до інформації Системи забезпечує Міністерство юстиції України у мережі Інтернет на своєму офіційному веб-сайті з можливістю перегляду, пошуку, копіювання та роздрукування інформації, на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, без обмежень та цілодобово.

Водночас, згідно статті 4 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» державний виконавець та приватний виконавець повинні здійснювати свою професійну діяльність сумлінно, не розголошувати в будь-який спосіб професійну таємницю, поважати інтереси стягувачів, боржників, третіх осіб, не принижувати їхню гідність.

До професійної таємниці належить інформація, що стала відома державному виконавцю, приватному виконавцю, помічнику приватного виконавця у зв’язку із здійсненням професійної діяльності.

Згідно з частиною другою статті 5 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» забороняється втручання державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших осіб у діяльність державного виконавця, приватного виконавця з примусового виконання рішень.

Крім того, частиною п’ятою статті 6 Закону України «Про захист персональних даних»визначено, що обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.

Не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Виходячи з положень Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та Закону України «Про захист персональних даних» в розділі І Положення розмежовані повноваження осіб щодо доступу та отримання інформації із Системи на реєстраторів та користувачів.

Так, відповідно до пункту 3 розділу І Положення реєстраторами Системи є: відповідальні особи, державні виконавці органів державної виконавчої служби, приватні виконавці, помічники приватних виконавців (щодо реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, у тому числі виконавчих документів), керівники органів державної виконавчої служби та їх заступники.

В свою чергу відповідно до пункту 4 розділу І Положення користувачами системи є:

Міністерство юстиції України;

структурні підрозділи територіальних органів Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень;

посадові особи Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, визначені Міністерством юстиції України, до повноважень яких належать виконання рішень Європейського суду з прав людини та представництво держави у справах  щодо невиконання рішень національних судів;

сторони виконавчого провадження.

Доступ до Системи реєстраторів та користувачів (крім сторін виконавчого провадження) здійснюється з використанням ідентифікаторів доступу, що надаються адміністратором Системи на підставі відповідних договорів, а також з використанням електронного цифрового підпису, сумісного з програмним забезпеченням Системи. Отримання електронного цифрового  підпису в Акредитованому центрі сертифікації ключів здійснюється самостійно.

Водночас, на виконання абзацу другого частини першої статті 8 Закону розділ IVвизначає порядок доступу до Системи та отримання інформації з неї.

Згідно пункту 1 розділу VІ Положення доступ до інформації  автоматизованої системи виконавчого провадженнянадається без обмежень та цілодобово у формі відкритих даних, а саме:

прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності), число, місяць, рік народження боржника - фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача - фізичної особи;

найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - боржника та стягувача;

номер, дата відкриття та стан виконавчого провадження;

найменування органу державної виконавчої служби (приватного виконавця), у якого перебуває на виконанні виконавче провадження.

Пошук інформації через веб-сайт здійснюється за такими параметрами:

- прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності), число, місяць, рік народження боржника - фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача - фізичної особи;

- найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - боржника та стягувача;

-  номер виконавчого провадження.

 

Оболонський районний відділ
державної виконавчої служби міста Київ
Головного територіального
управління юстиції у місті Києві

 


Список статей