Введенням змін до законодавства у сфері аліментних зобов'язань спрощено порядок встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за межі України. Так, відповідно до п.1 ч.9 ст. 71 Закону № 1404-VIII, за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, державний виконавець виносить вмотивовану постанову, якою встановлює тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України.

Таким чином, спрощено процедуру встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника – за межі України, оскільки на теперішній час державний виконавець самостійно приймає рішення про таке обмеження, в той час як у попередній редакції Закону, рішення про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України за поданням державного виконавця приймав суд за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби.

Постанова державного виконавця про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України готується на бланку відповідного органу ДВС та має містити наступні реквізити:

- номер виконавчого провадження;

- вступну частину із зазначенням назви постанови, дати видачі постанови та місця її винесення; найменування органу державної виконавчої служби, прізвища, імені та по батькові державного виконавця, який виніс постанову; назви виконавчого документа, коли та ким виданий, регулятивної частини документа;

- мотивувальну частину із зазначенням мотивів, з яких виконавець прийняв відповідне рішення (у даному випадку підставою для винесення вказаної постанови є наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців), і посилання на норму закону, на підставі якого винесено постанову;

- резолютивну частину із зазначенням прийнятого виконавцем рішення; строку і порядку оскарження постанови.

До постанови можуть вноситись також інші відомості, визначені Законом, Інструкцією з організації примусового виконання рішень та іншими нормативно-правовими актами.

Постанова підписується виконавцем та скріпляється печаткою. Постанова складається у відповідній кількості примірників, один з яких залишається у виконавчому провадженні, а інші надсилаються за належністю.

Якщо постанова надсилається у формі електронного документа, вона підписується електронним цифровим підписом.

Постанова про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України, надсилається сторонам для відома не пізніше наступного робочого дня з дня їх винесення та направляється до виконання на адресу Державної прикордонної служби України після закінчення строку для її оскарження.

У разі оскарження рішення, дії виконавця, постанови, якщо їх не скасовано, підлягають виконанню відповідними органами після розгляду справи відповідним судом.

Законом № 2234-VIII були внесені відповідні зміни до ст. 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», відповідно до яких на Державну прикордонну службу України покладено обов'язок щодо виконання постанов державних виконавців про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України.

В подальшому, боржник включається до відповідного списку та перебуває на особистому контролі в Державній прикордонній службі, яка встановлює обмеження на перетин кордону України вказаною особою.

І лише, у випадку виконання боржником своїх зобов'язань, ця особа знімається з контролю Державною прикордонною службою України на підставі відповідної постанови державного виконавця.

Наявність у боржника паспорта громадянина України для виїзду за кордон державний виконавець з'ясовує шляхом направлення запиту до органів Міграційної служби України.

Таким чином, з метою попередження випадків оскарження даного виду постанов державного виконавця, останній повинен застосувати такий захід примусового виконання до боржника як тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, у випадку наявності наступних підстав: якщо заборгованість зі сплати аліментів перевищує сукупний розмір відповідних платежів за шість місяців; наявність у боржника паспорта громадянина України для виїзду за кордон, відповідно до вимог ст. 2 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», виявленого шляхом отримання відповіді від відповідного органу Державної міграційної служби України; закінчення строку на оскарження боржником відповідної постанови.

 

Деснянський районний відділ
державної виконавчої служби міста Київ
Головного територіального
управління юстиції у місті Києві