Однією з основних проблем сучасного суспільства та держави в цілому є наявність такого негативного явища – корупція. Україна є однією з Пострадянських держав, де проблема замовчування та укриття корупції постає гостро.

У сучасному суспільстві України, серед громадян нашої держави не прийнято говорити про корупцію, більшість, навіть якщо знають про її наявність – мовчать через різні причини. Якщо говорити про подолання корупції у різних сферах нашого життя, то зазначимо, що необхідно починати кожному з себе, не мовчати – говорити. Адже страх, породжує процвітання корупції та розповсюдження її серед нашої держави.

Особливу увагу слід звернути на корупцію серед органів державної влади, так як органи, які мають підтримувати рівень держави на міжнародній арені, працювати для громадян та держави вцілому, найчастіше або породжують корупцію, або підтримують, а не викорінюють її з органів державної влади для зміни життя у нашій країні на краще.

Наголошуємо, що корупція становить реальну загрозу національній безпеці України, а запобігання та протидія їй має бути віднесена до найвищих пріоритетів держави.

Одним з головних чинників, який може вплинути на подолання корупції є відношення населення до цієї проблеми.

Статистичні дані у державі показують, що більше половини українського населення схильне до корупційного правопорушення у випадку, якщо це вплине на розв’язання їх проблеми або поліпшить ситуацію, яка у них склалась в результаті певних правовідносин.

На сьогоднішній день висвітлення проблеми корупції, корупційних схем  через засоби масової інформації (далі - ЗМІ), проте, навіть тут варто говорити про те, що заради отримання доходу ЗМІ схильні поступатися в об’єктивності висвітлення описуваної (досліджуваної) тематики.

Задля того щоб сформувати у суспільстві негативну думку по відношенню до корупції необхідно:

  • на постійній основі проводити інформаційні роз’яснення, спрямовані на формування у суспільстві усталеної думки щодо неприйняття корупції як повсякденного явище, яке укорінилось у сучасному суспільстві та допомогою якого можливе вирішення особистих проблем; інформувати населення щодо антикорупційних заходів, які проводяться у державі;
  • проводити інформаційні роз’яснення щодо наявних нормативно-правових актів щодо положень законодавства про запобігання та протидію корупції;
  • за допомогою спеціальних заходів сформувати у населення позитивне ставлення до викривачів;
  • проведення спеціальних лекцій у закладах освіти, вищих навчальних закладах для формування у учасників освітнього процесу правильної поведінки (антикорупційної) під час певних ситуацій та обізнаність їх про наслідки;
  • введення антикорупційної дисципліни (предмету вивчення) у вищих навчальних закладах по всій території України.

Всі вищезгадані заходи мають бути націлені на подолання у суспільстві пасивної поведінки щодо протидії та запобігання корупції, усвідомлення населенням наслідків корупційних правопорушень або порушень пов’язаних з корупцією.

Якщо говорити про формування негативного ставлення до корупції серед осіб, які працюють в органах державної влади, то для досягнення ефективного результату необхідно:

  • організовувати ознайомлення працівників з нормативно-правовими актами у сфері запобігання та протидії корупції, для формування у державних службовців негативного ставлення та нульової толерантності до корупції.

Проведення інформаційних заходів та роз’яснювальної роботи щодо основних положень антикорупційного законодавства, допоможе попередити ймовірність вчинення корупційних правопорушень або порушень пов’язаних з корупцією. Також важливим є уважність при підборі персоналу відповідного державного органу, оскільки залучення до роботи осіб з правильними цінностями допоможе зміцнити кадровий потенціал та запобігти можливим порушенням.

Серед усіх державних службовці та у населення України має сформуватись у неприйняття корупції як буденного явища та усвідомлення суспільством, що участь кожного у заходах направлених проти корупції сприятиме позитивному руху у боротьбі з останньою.

Важливим для боротьби з корупцією є громадянська свідомість, яка має вплив на життя у нашій державі, оскільки досліджуване негативне явище гальмує розвиток України.

Задля того щоб населення не боялось говорити про корупційні правопорушення, з якими вони стикаються, необхідно державі вивести захист викривачів на новий рівень, заохочувати таких осіб. З боку держави має бути належний рівень контролю за можливим вчиненням корупційних діянь, щоб суспільство могло відчувати реальний захист та підтримку, допомогу. Необхідно забезпечити таким особам належну правову допомогу та можливість отримання винагороди за певну надану інформації, у формі фінансових заохочень. При цьому, якщо особа надала завідомо неправдиву інформацію, то вона має нести відповідальність, до неї можуть бути застосовані певні санкції.

Вважаємо, що державі необхідно прийняти спеціалізований закон про захист прав викривачів не лише, які повідомляють про корупційні правопорушення, а й щодо порушень інших сферах, з урахуванням особливостей національного законодавства та правової системи держави. Також можна говорити про необхідність створення спеціального уповноваженого органу, який буде надавати допомогу саме викривачам та проводити розслідування щодо питань про які було повідомлено.

Отже, завданням держави має бути формування у населення неприйняття корупції, як звичаю та подолання схильності до корупційної поведінки населення нашої держави. Україна має сприяти підвищенню рівня правової обізнаності та правової свідомості громадян. Кожному з дійсних викривачів, інформаторів повинен бути забезпечений захист від переслідування.

  

Співробітник Головного територіального
Управління юстиції у місті Києві
        Т. С.  Мельниченко