Наші бібліотеки на карті Києва // Карта сайту // Список оновлень матеріалів сайту
Головна сторінка ЦБС
Наші проекти
КОРПОРАТИВНА ВІРТУАЛЬНА ДОВІДКА
Афіша (план заходів)
Інформаційно-бібліографічні
та методичні видання
Наші послуги
Наші проекти
Бібліотеки співпрацюють
Електронний каталог
Віртуальні виставки
Ми передплатили
Колегам
Поради новому користувачу
Висловлюємо вдячність
Вакансії
 

Креативний проект мережевої інтеграції
ЦБС Оболонського району м. Києва:
досвід розробки та реалізації.
( Презентація в форматі PowerPoint - 19,6 МБ )

З середини 90-х років XX сторіччя кардинальні зміни, що відбулися в житті суспільства, вплинули не лише на зміст діяльності, але і на життєспроможність кожної конкретної бібліотеки. В умовах перехідного періоду не лише змінювалось соціокультурне середовище суспільства, а й зростали його інформаційні потреби. Бібліотеки, як соціальні установи, змушені були проводити самоідентифікацію, знаходити напрямки діяльності, адекватні до подій, і все це за відсутності якісної матеріально-технічної бази, потрібних інформаційних ресурсів та достатньої підготовки бібліотечних спеціалістів. Ці зміни торкнулися і Централізованої бібліотечної системи Оболонського району м. Києва, яку очолює Центральна районна бібліотека ім. О.С.Пушкіна. Відомо, що динамічний розвиток будь-якої бібліотеки, її стабільний рух, позитивний імідж, впевненість в майбутньому не відбуваються самі по собі. Важливим засобом адаптації є стратегічна орієнтація, що передбачає організаційні заходи: реструктуризацію (зміни організаційної структури бібліотеки або бібліотечної системи), реінжиніринг (перебудова технологічних процесів за допомогою нових інформаційних та телекомунікаційних засобів) та вибір стратегії розвитку.

Як метод стратегічного управління і неодмінна умова реалізації інновацій є організаційне проектування. В 2002 році ЦРБ ім. О.С.Пушкіна розробила “Проект мережевої інтеграції ЦБС Оболонського району м. Києва”, який спрямовано на якісну перебудову бібліотечної діяльності, виявлення ресурсів для здійснення модернізації, освоєння нових напрямків діяльності та вирішення тих проблем, з якими зіткнулись бібліотеки району. Під час розробки стратегії мережевого проекту ЦБС використовувався досвід зарубіжних колег - бібліотекарів Росії, Європи та США, який ми намагалися перенести на українське підґрунтя, оптимально пристосувати до існуючих умов. В процесі роботи накопичився і власний досвід організації інформаційно-бібліотечного сервісу, і тепер ми хочемо, в свою чергу, охоче поділитись з українськими фахівцями.

Мета даної статті – теоретичне узагальнення накопиченого досвіду інформатизації, який був достатньо складним.

Місією проекту мережевої інтеграції було визначено - створення єдиного інформаційного простору ЦБС Оболонського р-ну та забезпечення доступу до інтегрованих інформаційних ресурсів шляхом діяльності скоординованої мережі інформаційних служб на основі сучасних телекомунікаційних технологій.

Нашим кредо у роботі стало– максимум креативу не лише в розробці самого проекту, а головне – в його реалізації.

Методологічна платформа проекту базується на принципах:

- ідентичності – вивчення та аналіз існуючого досвіду, адаптація процесів характерних для споживчого ринку учасників проекту;

- сучасного технічного забезпечення;

- інтегрованості та модульності програмного забезпечення ;

- технологічності – розробка єдиної технології автоматизації бібліотечних процесів: технологічних, бібліотечного обслуговування, інформаційного забезпечення та управління

- однократності – дотримання принципу одноразової обробки та збереження інформації при багаторазовому використанні;

- мережевої інтеграції;

- управління та моніторингу – збору та аналізу даних, узагальнення отриманих результатів для подальшої якісної реалізації проекту.

Кінцевою метою проекту мають стати :

Єдина інформаційно-аналітична служба, створення віртуальної бібліотеки інформаційних ресурсів;
Краєзнавча інформаційна служба;
Єдиний довідково-бібліографічний апарат, вебліографія;
Корпоративне каталогізування;
Ретроспекція;
Єдиний читацький квиток для користувачів бібліотек Оболонського району;
Власний Web сайт ЦБС Оболонського району з можливістю обслуговування користувачів бібліотек району у режимі on - line ;
Служба збору, аналізу та узагальнення даних бібліотечної статистики;
Електрона служба ВСО ЦБС Оболонського району ;
Професіонали у бібліотеці;
Грамотні користувачі;
Модернізовані підрозділи.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Наші координати
Службова сторінка
 
Пошта
 
 
© 2006- ЦБС Оболонського району м.Київ
 
 

 

Пошук по сайту

 

 


 

return_links(); ?>