Здесь Пушкина изгнанье началось
И Лермонтова кончилось изгнанье.
Здесь горных трав легко благоуханье,
И только раз мне видеть удалось

У озера, в густой тени чинары,
В тот предвечерний и жестокий час —
Сияние неутоленных глаз
Бессмертного любовника Тамары.

1927
Кисловодск


 

 

 


Tu, gdzie Puszkin wygnanie rozpoczal,
Gdzie Lermontow zakonczyl wygnanie,
Pachna sciezki gorskimi trawami.
I raz tylko ukazal sie oczom

Nad jeziorem, w cieniu topol starych,
W przedwieczornej surowej godzinie
Blysk zrenicy otwartej: stal przy mnie
Niesmiertelny kochanek Tamary.

1927
Kislowodzk


ARTUR MIEDZYRZECKI

 

Бібліотека ім. Анни Ахматової >> Твори >> Переклади >> Збірки віршів (польська мова)

return_links(); ?>