РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

............И в мире нет людей бесслезней,
............Надменнее и проще нас.
..........................................................1922

В заветных ладанках не носим на груди,
О ней стихи навзрыд не сочиняем,
Наш горький сон она не бередит,
Не кажется обетованным раем.
Не делаем ее в душе своей
Предметом купли и продажи,
Хворая, бедствуя, немотствуя на ней
О ней не вспоминаем даже.
Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чем не замешанный прах.
Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно — своею.

......................................Ленинград, 1961

DZIMTĀ ZEME

........Un lepnāku un vienkāršāku,
........Un skarbāku vairs nav par mums.
............................./////////...........1922

Uz krūtīm nenēsājam paslepen,
Ar skaļām elsām neapdziedam dzejā,
Tā mūsu rūgto murgu neaizdzen,
Tā nav mums paradīze bēdu lejā.
Mēs viņu nepārvēršam savās dvēselēs
Par pērkamu vai pārdodamu lietu,
Uz viņas sirgdami un mocīdamies, mēs
Pat domās aizmirstam dot viņai vietu.
Ja, mums viņa ir dubļi pie kājām,
Jā, mums šņirkstot starp zobiem tā lien,
Un mēs maļam, un mīcām, un plājam
Pīšļus tos, kuriem tagad viss viens.
Taču apgulstam tajā un kļūstam par to,
Tālab saucam tik brīvi — par savējo.

.............................Ļeņingradā, 1961

Бібліотека ім. Анни Ахматової >> Твори >> Переклади >> Збірка віршів "Біла стая" (латишська мова)

return_links(); ?>