.....***

Ты выдумал меня. Такой на свете нет.
Такой на свете быть не может.
Ни врач не исцелит, ни утолит поэт, —
Тень призрака тебя и день и ночь тревожит,
Мы встретились с тобой в невероятный год,
Когда уже иссякли мира силы,
Все было в трауре, все никло от невзгод,
И были свежи лишь могилы.
Без фонарей как смоль был черен невский вал.
Глухая ночь вокруг стеной стояла...
Так вот когда тебя мой голос вызывал!
Что делала — сама еще не понимала.
И ты пришел ко мне, как бы звездой ведом.
По осени трагической ступая,
В тот навсегда опустошенный дом,
Откуда унеслась стихов сожженных стая.

................................................................1956

.....***

Tu izdomāji mani. Tādas taču nav.
Un tāda nerastu nekur sev vietu.
Ne ārsts, ne dzejnieks nebūs glābējs tavs
Šī ēna seko tev, lai kurp tu ietu.
Mūs kopā saveda tas neticamais gads,
Kad pasaulei jau spēki lēnām dzisa,
Viss tinās sērās, viss bij posta plāts
Un tikai kapi svaigi vēl pavisam.
Bez lukturiem kā piķis Ņevas klaids,
Visapkārt nakts kā melna siena slējās...
Tad lūk, kad tevi sauca šurp mans vaids!
Ko daru — pati saprast nevarēju.
Un, it kā zvaigznes vadīts, nāci tu
Pa traģiskā un baisā rudens kranti
Uz to mūžmūžos tukšo mājvietu,
No kuras aizlidoja liesmās mestie panti.

..................................................1956

Бібліотека ім. Анни Ахматової >> Твори >> Переклади >> Збірка віршів "Біла стая" (латишська мова)

return_links(); ?>