С САМОЛЕТА

1

На сотни верст, на сотни миль,
На сотни километров
Лежала соль, шумел ковыль,
Чернели рощи кедров.
Как в первый раз я на нее,
На Родину, глядела.
Я знала: это все мое —
Душа моя и тело.

2

Белым камнем тот день отмечу,
Когда я о победе пела,
Когда я победе навстречу,
Обгоняя солнце, летела.

3

И весеннего аэродрома
Шелестит под ногой трава.
Дома, дома — ужели дома!
Как все ново и как знакомо,
И такая в сердце истома,
Сладко кружится голова...
В свежем грохоте майского грома
Победительница Москва!

..............................Май 1944

NO LIDMAŠĪNAS

1

Simt simtiem jūdžu līdzenums,
Simt simtiem kilometru tālu
Stingst sāls un ciedru birzis tumst,
Un šalko stepes zāle.
Kā pirmo reizi vērties var,
Es toreiz paskatījos
Uz Dzimteni: un tā mans gars
Un mana miesa bija.

2

Dziedu uzvarai. Saglabāt šo dienu vēlos.
Iezīmēšu ar baltu oli
Dienu šo, kad pretī uzvarai lidot cēlos,
Apsteigdama pat saules soli.

3

Un lidmašīna pavasarī sfājas,
Soļi zālājā gaist.
Mājās, mājās — vai tiešām mājās!
Vai vēl kādam pa vecam klājas?
Sirds no gaidām vai stājas,
Galva smeldzīgi kaist. . .
Pāri Maskavai — uzvarētājai —
Svaigais maija pērkongaiss.

..........................1944. gada maijā

Бібліотека ім. Анни Ахматової >> Твори >> Переклади >> Збірка віршів "Біла стая" (латишська мова)

return_links(); ?>