ИЗ ЦИКЛА «ПОБЕДА»

Победа у наших стоит дверей...
Как гостью желанную встретим?
Пусть женщины выше поднимут детей,
Спасенных от тысячи тысяч смертей, —
Так мы долгожданной ответим.

...........................................
1942—1945

NO CIKLA «UZVARA»

Drīz uzvara pie mūsu namdurvīm stās ...
Ko augstajai viešņai gan teiksim?
Kur sievietes? Augstāk lai bērnus ceļ tās,
Kam uzveiktās nāves ir dzīvības stāsts, -
Tā ilgoto viešņu mēs sveiksim.

......................................1942—1945

Бібліотека ім. Анни Ахматової >> Твори >> Переклади >> Збірка віршів "Біла стая" (латишська мова)

return_links(); ?>