ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Одно, словно кем-то встревоженный гром,
С дыханием жизни врывается в дом,
Смеется, у горла трепещет,
И кружится, и рукоплещет.
Другое, в полночной родясь тишине,
Не знаю откуда крадется ко мне,
Из зеркала смотрит пустого
И что-то бормочет сурово.
А есть и такие: средь белого дня,
Как будто почти что не видя меня,
Струятся по белой бумаге,
Как чистый источник в овраге.
А вот еще: тайное бродит вокруг —
Не звук и не цвет, не цвет и не звук, —
Гранится, меняется, вьется,
А в руки живым не дается.
Но это!., по капельке выпило кровь,
Как в юности злая девчонка — любовь,
И, мне не сказавши ни слова,
Безмолвием сделалось снова.
И я не знавала жесточе беды.
Ушло, и его протянулись следы
К какому-то крайнему краю,
А я без него... умираю.

PĒDĒJAIS
DZEJOLIS

Viens gluži kā satraukta pērkona grands
Ar dzīvības elpu caur istabām pland
Un kutina rīkli, un smejas,
Sit plaukstas un virpuļo dejā.
Cits pusnaktī mēmajā klusumā dzimst
Un nez kāpēc šeit manā tuvumā klimst,
No spoguļa tukša šurp staro,
Par diezin ko sirdās un baras.
Bet ir arī tādi: no gaisa tie līst
Un, itin kā neredzot mani gandrīz,
Pa baltajām lappusēm strāvo
Kā ierovē pamodies avots.
Bet gadās vēl tādi: klīst slēpu tepat —
Ne skaņu dzird ausis, ne krāsu jauš skats
Un mainās, un vijas, un lokās,
Un dzīvi vis nedodas rokās.
Bet šis! ... manas asinis izdzēris, lūk,
Kā jaunībā mīla — šī nerātne — mūk
Un, nebildis man vairs ne vārda,
No jauna par klusumu pārtop.
Un nelaimes lielākas bijis man nav.
Viņš projām. Un vienīgi pēdas var jaust
Aiz kādas tur galējās malas,
Bet es šeit bez viņa... pie gala.

Бібліотека ім. Анни Ахматової >> Твори >> Переклади >> Збірка віршів "Біла стая" (латишська мова)

return_links(); ?>