ИЗ ЦИКЛА «ТАЙНЫ РЕМЕСЛА»

ТВОРЧЕСТВО

Бывает так: какая-то истома;
В ушах не умолкает бой часов;
Вдали раскат стихающего грома.
Неузнанных и пленных голосов
Мне чудятся и жалобы и стоны,
Сужается какой-то тайный круг,
Но в этой бездне шепотов и звонов
Встает один, все победивший звук.
Так вкруг него непоправимо тихо,
Что слышно, как в лесу растет трава,
Как по земле идет с котомкой лихо...
Но вот уже послышались слова
И легких рифм сигнальные звоночки,
Тогда я начинаю понимать,
И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь.

NO CIKLA «AMATA NOSLĒPUMI»

JAUNRADE

Ir dažreiz brīdis: gurda trīsa;
Kad ausīs nenorimst kāds stundenis;
Kad tālē noplok zibens svītra.
Ar svešām, savažotām balsīm sit
Man žēlabas un vaidu muklājs,
Šķiet, cilpu apmet burvju loks, —
Šai asiņu un zvanu jūklī
Dzimst viena balss, kas augšup uzlido.
Tai apkārt — nesatraucams klusums,
Ka dzirdams — mežos zāle dīgst,
Ka uz šīs zemes elso piekusušie ...
Bet, rau, vārds pieklauvējis trīs,
Jau viegli zvaniņi no kāda ritma,
Jau notiekošo jaust sāk prāts
Un priekšā pasacītā rinda —
Gulst sniegbaltajā burtnīcā?

Бібліотека ім. Анни Ахматової >> Твори >> Переклади >> Збірка віршів "Біла стая" (латишська мова)

return_links(); ?>