МАЯКОВСКИЙ
В 1913 ГОДУ

Я тебя в твоей не знала славе,
Помню только бурный твой рассвет,
Но, быть может, я сегодня вправе
Вспомнить день тех отдаленных лет.
Как в стихах твоих крепчали звуки,
Новые роились голоса...
Не ленились молодые руки,
Грозные ты возводил леса.
Все, чего касался ты, казалось
Не таким, как было до тех пор,
То, что разрушал ты, — разрушалось,
В каждом слове бился приговор.
Одинок и часто недоволен,
С нетерпеньем торопил судьбу,
Знал, что скоро выйдешь весел, волен
На свою великую борьбу.
И уже отзывный гул прилива
Слышался, когда ты нам читал,
Дождь косил свои глаза гневливо,
С городом ты в буйный спор вступал.
И еще не слышанное имя
Молнией влетело в душный зал,
Чтобы ныне, всей страной хранимо,
Зазвучать, как боевой сигнал.

.....................................................1940

MAJAKOVSKIS
1913. GADA

Tavas rīfa ausmas vēfrainību
Atceros un slavas sākšanos.
Tāpēc šodien pieminēt es gribu
Tālos laikus tos.
Tavās dzejās skanas nospriegojās,
Dzima nebijusi balss.
Tu no viegliem darbiem bēgi projām
Turp, kur spēji pamats būt un balsts.
Viss, kam pieskāries tu, citāds kļuva,
Neizsīka jauno roku spars,
Viss, ko gribēji tu sagraut, — gruva.
Tava dzeja — tiesas spriedums bargs.
Likteni uz priekšu dzini
Vientulīgs un neapmierināts,
Zinādams, ka iesi līksms un svinīgs,
Kad būs izšķirošā kauja klāt.
Mūsu jūtu pirmais paisums sniedzās
Pretī vārdiem, kuros sākies tu,
Gurdens lietus acis ļauni miedza,
Kamēr strīdējies ar pilsētu.
Kad tu iebrāzies kā zibens strēle,
Sajūtām, cik smacīgs mūsu nams.
Visa valsts nu glabā tavu kvēli,
Esi signāls cīņas sākumam.

.........................................1940

Бібліотека ім. Анни Ахматової >> Твори >> Переклади >> Збірка віршів "Біла стая" (латишська мова)

return_links(); ?>