НОВОГОДНЯЯ
БАЛЛАДА

И месяц, скучая в облачной мгле,
Бросил в горницу тусклый взор.
Там шесть приборов стоят на столе,
И один только пуст прибор.
Это муж мой, и я, и друзья мои
Встречаем новый год.
Отчего мои пальцы словно в крови
И вино, как отрава, жжет?
Хозяин, поднявший полный стакан,
Был важен и недвижим:
«Я пью за землю родных полян,
В которой мы все лежим!»
А друг, поглядевши в лицо мое
И вспомнив бог весть о чем,
Воскликнул: «А я за песни ее,
В которых мы все живем!»
Но третий, не знавший ничего,
Когда он покинул свет,
Мыслям моим в ответ
Промолвил: «Мы выпить должны за того,
Кого еще с нами нет».

...........................................1923

JAUNGADA
BALĀDE

Mēness, mākoņus izbrienot nogurdināts.
Caur logu istabā raudzījās vēls,
Kur sešiem viesību galds bija klāts
Un viena tik pietrūka vēl.
Tur draugi un es, un arī mans vīrs —
Uz Jaungada svinībām lūgts.
Bet kāpēc man pirksti kā asinīs
Un vīns tā kā inde rūgts?
Un saimnieks, pirms glāzi iztukšot,
Piecēlās svarīgs un smagnējs, un vēss:
«Par dzimtenes zemi jel izdzersim to,
Kurā guldīti visi mēs!»
Bet draugs, man sejā raudzījies rāms
Un atcerējies viens dievs zina ko,
Teica: «Lai viņas dzejoļus pieminam,
Kuros vēl dzīvot mums dots!»
Bet trešais, kurš nezināja neko,
No šīs pasaules projām saukts,
Teica, juzdams, ko domāju jau:
«Mums visiem jāiedzer tagad par to,
Kura kopā ar mums vēl nav.»

........................................1923

Бібліотека ім. Анни Ахматової >> Твори >> Переклади >> Збірка віршів "Біла стая" (латишська мова)

return_links(); ?>