***

Бесшумно ходили по дому,
Не ждали уже ничего.
Меня привели к больному,
И я не узнала его.
Он сказал: «Теперь слава богу, —
И еще задумчивей стал. —
Давно мне пора в дорогу,
Я только тебя поджидал.
Так меня ты в бреду тревожишь,
Все слова твои берегу.
Скажи: ты простить не можешь?»
И я сказала: «Могу».
Казалось, стены сияли
От пола до потолка.
На шелковом одеяле
Сухая лежала рука.
А закинутый профиль хищный
Стал так страшно тяжел и груб,
И было дыханья не слышно
У искусанных темных губ.
Но вдруг последняя сила
В синих глазах ожила:
«Хорошо, что ты отпустила,
Не всегда ты доброй была».
И стало лицо моложе,
Я опять узнала его
И сказала: «Господи боже,
Прими раба твоего».

..................Слепнево, 1914

***

Uz pirkstgaliem staigāja mājā,
Jau cerību nebija vairs.
Mani pie slimnieka aicināja,
Un svešāds izlikās viņa vaigs.
Viņš sacīja: «Paldies nu dievam!» —
Un piebilda domīgs un gurds:
«Viss ceļam jau saposts, viss ievākts,
Tikai tevi vēl gaidīju.
Pat murgos man grūtumu nesi,
Es glabāju vārdus, ko teici fu.
Gan laikam piedot rnan nevarēsi?»
Un es sacīju: «Varēšu.»
Un šķifās, ka sienas augsfās
Līdz griestiem pacēlās mirdzošas.
Uz zīžamās segas plauksta
Gulēja sausa kā tāss.
Un atgāztais profils plēsīgs
Baigs kjuva un smagnējs, un ciets,
Un likās — kāds elpu jau dzēsis,
Un sāpēs sakostās lūpas ciet.
Tad pēkšņi ar pēdējo spēku
Zils skatiens iedegās spirgts.
«Paldies, ka atlaidi grēkus,
Ne vienmēr tev laba bij sirds.»
Un seju, ko nāve jau skāva,
Atkal redzēju pazīstamu,
Un es feicu: «Dievs kungs, nu savu
Kalpu jel pieņem tu.»

.............................Sļepņevā, 1914

Бібліотека ім. Анни Ахматової >> Твори >> Переклади >> Збірка віршів "Біла стая" (латишська мова)

return_links(); ?>