ИЗ ЦИКЛА «ИЮЛЬ 1914»

***

Пахнет гарью. Четыре недели
Торф сухой по болотам горит.
Даже птицы сегодня не пели,
И осина уже не дрожит.
Стало солнце немилостью божьей,
Дождик с пасхи полей не кропил.
Приходил одноногий прохожий
И один на дворе говорил:
«Сроки страшные близятся. Скоро
Станет тесно от свежих могил.
Ждите глада, и труса, и мора,
И затменья небесных светил.
Только нашей земли не разделит
На потеху себе супостат:
Богородица белый расстелет
Над скорбями великими плат».

NO CIKLA «JŪLIJS 1914»

***

Ož pēc deguma. Nedēļas čefras
Sausa kūdra purvājos deg.
Apklust putni. Kā salauzta vētrās
Pat apse vairs nenodreb.
Dieva svētību saule vairs nesniedz,
Kopš lieldienām lauki te kalst.
Bija atnācis vientuļš ceļnieks,
Un pagalmā skanēja balss:
«Laiki baismīgie tuvojas. Mudžēs
Kraukļi, būs kapu, ka biezs.
Gaidiet bailes, mēri un mūdžus
Un — kad spīdekļi tumšosies.
Tomēr zemi mūsējo nespēs
Sašķelt vilkacis ienaidnieks:
Dievmāte, miera nesēja,
Pār bēdām gaišu lakatu liek.»

Бібліотека ім. Анни Ахматової >> Твори >> Переклади >> Збірка віршів "Біла стая" (латишська мова)

return_links(); ?>