ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ
СТАТУЯ

.............................................Н.В.Н.
Уже кленовые листы
На пруд слетают лебединый,
И окровавлены кусты
Неспешно зреющей рябины,
И ослепительно стройна,
Поджав незябнущие ноги,
На камне северном она
Сидит и смотрит на дороги.
Я чувствовала смутный страх
Пред этой девушкой воспетой.
Играли на ее плечах
Лучи скудеющего света.
И как могла я ей простить
Восторг твоей хвалы влюбленной...
Смотри, ей весело грустить,
Такой нарядно обнаженной!

..................................................1916

CARSKOJE SELO
STATUJA

.............................................N.V.N.
Jau kļavu lapas plūsmojas
Un sedzas pāri gulbju dīķim,
Uz krūmiem asins dzirkstis lās —
Briest pīlādžogas lēniem mirkļiem.
Stāvs žilbinoši slaids un tvirts,
Un, sakfāvusi nesalstošās kājas,
Uz akmens, kas no ziemeļcilts,
Tā sēž, skats ceļos lidinājās.
Es jutu bailes kāpjošas
No akmens dieves slavinātās.
Tai plecos spokodamies šalc
Un notrīs gaisma, skopi klāta.
Kā gan tai piedot spēju es,
Ka apjūsmoji, mīlā gailot...
Skat, viņai prieks ir skumjas nest
Tik pārdroši un glezni kailai!

......................................... 1916

Бібліотека ім. Анни Ахматової >> Твори >> Переклади >> Збірка віршів "Біла стая" (латишська мова)

return_links(); ?>