....***

Нам свежесть слов и чувства простоту
Терять не то ль, что живописцу — зренье Или актеру — голос и движенье,
А женщине прекрасной — красоту?..
Но не пытайся для себя хранить
Тебе дарованное небесами:
Осуждены — и это знаем сами —
Мы расточать, а не копить.
Иди один и исцеляй слепых,
Чтобы узнать в тяжелый час сомненья
Учеников злорадное глумленье
И равнодушие толпы.

.......................................................1915

....***

Vai vārdu pirmreizīgums, jūtu īstenumi
Mums nav tas pats, kas redze gleznotājam,
Kas aktierim ir balss un žests, un stāja,
Un daiļums sievietei — ak, ja to zaudēt mums!
Bet nepūlies sev vienam saglabāt
Šo mūža balvu, debess dāvināto:
Mēs dzīvojam, lai nevis skopi krātu,
Bet šķērdētu — mums lemts ir tā.
Ej aklos dziedināt, līdz stunda nāks,
Un uzzināsi šaubās smagākajās,
Cik mācekļi prot tevi ļauni zākāt,
Cik vienaldzīgi pūlis noskatās!

............................................1915

Бібліотека ім. Анни Ахматової >> Твори >> Переклади >> Збірка віршів "Біла стая" (латишська мова)

return_links(); ?>