***

Я улыбаться перестала,
Морозный ветер губы студит,
Одной надеждой меньше стало,
Одною песней больше будет.
И эту песню я невольно
Отдам на смех и поруганье,
Затем что нестерпимо больно
Душе любовное молчанье.

........................................... 1915

***

Es smaidīt pārstājusi. Asais
Vējš dzeldē manas lūpas spTvi.
Par vienu cerību nu mazāk,
Par vienu dziesmu vairāk dzīvē.
Pret savu gribu tagad došu
Gan smiet, gan pulgot dziesmu savu,
Jo sirdī sāpe nedzīstoša
Ir apklususī mīla tava.

............................................. 1915

Бібліотека ім. Анни Ахматової >> Твори >> Переклади >> Збірка віршів "Біла стая" (латишська мова)

return_links(); ?>