***

Столько просьб у любимой всегда!
У разлюбленной просьб не бывает.
Как я рада, что нынче вода
Под бесцветным ледком замирает.
И я стану — Христос помоги! —
На покров этот, светлый и ломкий,
А ты письма мои береги,
Чтобы нас рассудили потомки,
Чтоб отчетливей и ясней
Ты был виден им, мудрый и смелый.
В биографии славной твоей
Разве можно оставить пробелы?
Слишком сладко земное питье,
Слишком плотны любовные сети.
Пусть когда-нибудь имя мое
Прочитают в учебнике дети,
И, печальную повесть узнав,
Пусть они улыбнутся лукаво...
Мне любви и покоя не дав,
Подари меня горькою славой.

..........................................1913

***

Cik daudz lūgumu mīļajai ir!
Tai, ko nemīl vairs, tai nav neviena.
Kāds man prieks — mūs jau ūdeņi šķir,
Jau tos klāj plāna ledus siena.
Un es nostāšos — Kristus, glāb! —
Uz šī klājiena plānā un rudā.
Glabā vēstules, — tajās kas sāp.
Lai mūs pēcteči vēlāk soda.
Visu acīm lai redzamas kļūst
Tavas dienas gudrās un staltās.
Vai gan mums tavai nākotnei būs
Atstāt lapas tukšas un baltas?
Pārāk grūti ir mīļai būt.
Pārāk salda ir mīlas rasa.
Lai manu vārdu kādreiz varbūt
Bērni mācību grāmatā lasa.
Skumjo stāstu šo uzzinot,
Katrs viltīgi pasmaidīs savu.
Ne tu mīlu, ne mieru man dod,
Nu tad dāvini šo rūgto slavu!

......................................1913

Бібліотека ім. Анни Ахматової >> Твори >> Переклади >> Збірка віршів "Біла стая" (латишська мова)

return_links(); ?>