Полное собрание сочинений в 10 томах.

«Всё в жертву памяти твоей...» (стр. 107). Обращено, вероятно, к Е. К. Воронцовой.

 

Бібліотека ім. О. С. Пушкіна (м. Київ).
Про О.С. Пушкіна