Полное собрание сочинений в 10 томах.

«Больны вы, дядюшка? Нет мочи...» (стр. 404). Датируется 1814—1816 гг.

 

Бібліотека ім. О. С. Пушкіна (м. Київ).
Про О.С. Пушкіна