Полное собрание сочинений в 10 томах.

«Тадарашка в вас влюблен...» (стр. 180).

Тадарашка — Т. Е. Крупенский (см. прим. к стих. «Раззевавшись от обедни...», с. 623) Обращено, очевидно, к М. Е. Эйхфельд.

 

Бібліотека ім. О. С. Пушкіна (м. Київ).
Про О.С. Пушкіна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

return_links(); ?>