Přijde tvá hodina...
Твори О.С. Пушкіна. Переклад чеською мовою.>> Přijde tvá hodina...

 

***

Přijde tvá hodina..., tvé oči, modré síně,
se navždy pokryjí mhou noci, přítelkyně,
nesmírné mlčení ti sevře navždy rty,
vstoupivši do stínu, nebudeš to již ty,
tam v kryptě s ostatky, zabalenými v pytel;
a já, tvůj milenec, tvůj bezútěšný ctitel,
sestoupím do cely s bezmračnou oblohou
a mlčky usednu ti smuten u nohou.
Svit lampy polije tvé bledé mrtvé tělo,
v němž nebude již cit, jenž navždy zledovělo,
ne, nepřekvapí mě ta černá zrada zrad,
sevru tvá kolena, a jak bych je chtěl hřát,
dám si je do klína – a budu věřit... čemu?
že se snad podaří mně, třikrát blouznivému...

 

1823

 

Оригінал твору

Бібліотека ім. О. С. Пушкіна (м. Київ).
А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах