L. V. Davydovovi
Твори О.С. Пушкіна. Переклад чеською мовою.>>L. V. Davydovovi

 

L. V. Davydovovi

(Úryvek)

V těchto dnech tyran na koncilu,
žrout, jenž se skrývá za postilu
a šedivý a starý je,
si připil s celou Rusí vínem
a šel se vítat s bledým synem
ptáčka a hezké Marie. . .

Zmoudřel jsem, už též nevečeřím –
modle se pokrytecky věřím,
že Bůh mi hříchy odpustí
a car mé básně propustí.
Můj šéf má půst a hlásá víru
a já jsem vyměnil svou lýru
za mše a tlustý breviář,
za papír po nemastném sýru,
do něhož zbožně kloním tvář.
Můj rozum tvrdohlavě váhá,
bezbožný žaludek se zdráhá
stráviti eucharistii...
Alespoň kdyby ta krev byla
namísto v svaté hostii
v červeném víně Chateau-Lilas,
vždyť je to směšné, lidičky,
pít křtěné vino z konvičky.
Však přesto zbožně hrbím šíji,
vymítaje tě, satane,
ač v duchu s tebou víno piji,
Davydove, ty gurmáne...
To byla eucharistie –
když ty a ještě jeden z nás
jste do poháru lili je
a dolévali zas a zas
tím proudem bez zbytečné pěny
na zdraví té na zdraví těch,
kdo sedí pro ni v okovech
(a netýkalo se to ženy!)
ti ve Vlaších to prohráli,
ta v Španělsku se sotva vzkříší...
Národy raděj zahálí
a vlastní pouta kovají si.
Ne, přesto naděje, sviť dál:
však dočkáme se štěstí malých
a přijmem zkrvavělý kalich –
pak řeknu: Kristus z mrtvých vstal!

 

1821

 

Оригінал твору

Бібліотека ім. О. С. Пушкіна (м. Київ).
А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах