Přátelům z lycea
Твори О.С. Пушкіна. Переклад чеською мовою.>> Přátelům z lycea

 

Přátelům z lycea

 

Už doba zajetí se chýlí,
ze škamen prchnem samy spěch,
ohlédneme se ještě chvíli
na štíty carskoselských střech.
Rozloučíme se u průčelí,
rozjedeme se do světa
splnit své touhy i plán smělý,
o němž jsme snili po léta.
Ten za šavli dá všech věd zbytky,
do mundúru se vystrojí,
pod čáku skryje rozum břitký,
v prosinci bude za přehlídky
rád mrznout v hrdém postoji
a cválat k teplu do kasáren.
Ten, šlechtic po svém otci starém,
pro pocty ztratí všechnu čest,
u mocných začne leštit kliky
a sám podvodník — podvodníky
velebit bude ostošest.
Jen já, zahálky šťastné dítě,
svůj osud nikam neženu,
vyznávám volnost nepokrytě
a lhostejný jsem ke všemu,
k zákonům, k lesku uniforem,
k titulům. Žiji postarém.
Nechci být soudním asesorem,
písařem ani husarem.
Přátelé, buďte shovívaví
k mé rudé čapce do těch dní,
kdy mi ji páni strhnou z hlavy
a za přilbu ji vymění,
dokud se nemusí bát trestu
za své sny bezstarostný bloud
a v červenci si může vestu
lenošnou rukou rozepnout.

1817

 

Оригінал твору

Бібліотека ім. О. С. Пушкіна (м. Київ).
А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах