Puščinovi do památníku
Твори О.С. Пушкіна. Переклад чеською мовою.>>Puščinovi do památníku

 

Puščinovi do památníku

 

Až jednou budeš číst zas tajný list,
který má ruka napsala ti kdysi,
na křídlech snění vrať se do těch míst,
v kout Lycea, kde v blaženosti žil jsi.
Vzpomeň si na chvat prvních šťastných dní,
na radost, smutek, na mladické plány,
kdy v šestiletém vlídném vězení
ses často přel a smiřoval pak s námi.
Co bývalo, to zpět se nevrátí...
Se slzou v oku připomeň si znovu
svou první lásku sladkou k závrati.
Pryč je vše . . . Pryč jsou svazky lehkovážné,
však přátelství zrozené z ideje
— přes rány osudu a hrozby doby strašné —
věř, věčně živé je!

1817

 

Оригінал твору

Бібліотека ім. О. С. Пушкіна (м. Київ).
А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах