Sbohem, doubravy zelenavé
Твори О.С. Пушкіна. Переклад чеською мовою.>>Sbohem, doubravy zelenavé

 

***

 

Sbohem, doubravy zelenavé,
pole a sade rozkvetlý.
Sbohem, vy radovánky hravé
dní, co tak rychle přelétly.
Sbohem, mé Trigorské, kde sladce
voněl z luk šťastný mír a klid.
Proč mám vše ztratit, všeho vzdát se,
proč mám tak brzy odejít?
Já vzpomínku si od vás vezmu
a srdcem za ni zaplatím.
Snad (ten den budu vídat ve snu!),
snad se k vám jednou navrátím,
snad zas obejmu starou lípu,
zas ponořím se do chlumů
já, ctitel Grácií a vtipu,
bard svobody a rozumu.

1817

 

Оригінал твору

Бібліотека ім. О. С. Пушкіна (м. Київ).
А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах