Dvěma Alexandrům Pavlovičům
Твори О.С. Пушкіна. Переклад чеською мовою.>>Dvěma Alexandrům Pavlovičům

 

Dvěma Alexandrům Pavlovičům

 


Romanov? Zernov? Přiznávám se,
že rozeznat je stěží mohu.
Zernov má totiž chromou nohu,
Romanov chromou hlavu zase.
Srovnání chtěl bych dodat důraz,
a proto ještě dvě tři slova:
Zernov má z kuchyně svůj úraz,
Romanov z bitvy u Slavkova.

1813


 

Оригінал твору

Бібліотека ім. О. С. Пушкіна (м. Київ).
А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах