ROZCHOD
Твори О.С. Пушкіна. Переклад чеською мовою.>>ROZCHOD

 

ROZCHODKdyž mému štěstí odzvonily hrany
a já jsem uzřel propast prázdnoty,
když naposled jsem ještě utýraný
tvou ruku zlíbal bezkrevnými rty,
já trpěl možná stokrát víc než ty,
však snažil jsem se před tebou být klidný
a říkal jsem, že moje zklamání
nemůže přece trvat dlouhé týdny,
že utěší mě mé sny za pár dní,
že nejsem mnich, že Múza uchrání
mě před smutkem a před smrtelnou nudou,
že proti stesku nejsme bezbranní,
že přátelé mi srdce na dlani
přinesou, hřát mě v neštěstí mém budou.

Jak málo srdce, lásku, cit jsem znal.
Hodiny jdou, měsíce letí v spěchu,
já stále marně čekám na útěchu,
já stále marně zaháním svůj žal.
Tvůj obraz, drahá, dodneška mě mámí,
jsem zmučený a pláči potají,
ať červánek se zrodí nad horami,
podzimní měsíc vyjde nad háji,
já všude hledám jen tvůj pohled známý.
Když zdřímnu si, pak vždy tvůj úsměv sladký
zjevuje se mi v rozjitřených snech,
zamyslím se — a zas tě volám zpátky,
zvuk tvého hlasu slyším v hlasech všech.
Když přátelé se někdy staví pro mě,
poslouchám jejich žerty s úžasem,
sedím a hledím na ně nepřítomně
a ani nevím pořádně, kde jsem.

I ty, má lyro, která přítelkyní
a důvěrnicí bývalas vždy mou,
jen o nešťastné lásce zpíváš nyní
a tvoje tóny teskně zvučí tmou.
Jen plač, jen plač, nikdo tě neobviní.
Jen ať tvé písně znějí do ticha,
ať rozechvělé tvou truchlivou strunou
dívenky nad mým velkým žalem strnou
a nejedná z nich těžce zavzdychá.

1816


 
Бібліотека ім. О. С. Пушкіна (м. Київ).
А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах