OKNO
Твори О.С. Пушкіна. Переклад чеською мовою.>> OKNO

 

OKNO


Nedávno v pozdní noční chvíli,
když sirý měsíc nad lesem
lil na zem svit svůj mlžně bílý,
za oknem dívku zahléd jsem.
Seděla s nachýlenou hlavou,
jako když v srdci tají strach,
hleděla s trýzní nedočkavou
na stezku skrytou v temnotách.

»Tady jsem!« šeptl kdosi něžně
a ruka v plachém rozpaku
okýnko otevřela spěšně —
a měsíc tvář skryl do mraků.
»Šťastlivče!« vzdych jsem rozjitřený
svou samotou a bezmocí.
Ach, kdy už někdo otevře mi
též okno k sladké půlnoci!

1816


 

Оригінал твору

Бібліотека ім. О. С. Пушкіна (м. Київ).
А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах