Вебінар "Автоматизація бібліотечних технологій: нові можливості та перспективні рішення"

23 серпня 2012 року відбувся вебінар на тему "Автоматизація бібліотечних технологій: нові можливості та перспективні рішення". Організаторами події виступили ТОВ "Техавтоматизація" (м. Мінськ, Республіка Бєларусь) та Міжнародна академія бізнесу та нових технологій (МУБиНТ) (м. Ярославль, Росія). До вебінару підключилися більше 70 учасників з різних країн, в т.ч. й спеціалісти ЦБС Оболонського району м. Києва. Основною темою доповідей стало використання в бібліотечних установах технологій на основі міток RFID (англ. Radio frequency identification) - радіочастотна ідентифікація, де радіочастотне розпізнавання здійснюється за допомогою закріплених на об'єктах спеціальних міток (рис. 1) , що несуть ідентифікаційну та іншу інформацію. Зараз такі мітки широко використовуються зокрема у торгівлі для здійснення протикрадіжного контролю, а доповідачі вебінару розповідали як дану технологію можна застосувати у бібліотечній сфері.

Рис. 1. Мітка RFID

Вебінар розпочався виступом директора ТОВ "ТехАвтоматізація" Анатолія Леонардовича Бабуля на тему "Сучасні рішення по автоматизації бібліотек на основі RFID-технологій". У своїй доповіді Анатолій Леонардович зокрема виділів найбільш перспективні сфери застосування RFID-технологій - інвентаризація фонду та антикрадижні системи. Також в якості перспективних напрямків використання технології було зазначено використання міток на кафедрі книговидачі та впровадження систем самообслуговування читачів. Так, зокрема, самообслуговування читачів дозволить бібліотекарям уникнути монотонної праці по видачі / прийому книг і більше уваги приділяти консультуванню користувачів та роботі над різноманітними проектами. При використанні RFID-міток надзвичайно полегшується інвентаризація фонду - бібліотекар просто проводить спеціальним мобільним зчитувачем (рис. 2) вздовж полиць з книгами і уся інформація про видання передається безпосередньо в автоматизовану інформаційну бібліотечну систему (АІБС). І, звичайно, RFID-мітки відмінно зарекомендували себе в антикрадіжних системах, які вже багато років використовуються в магазинах та на промислових підприємствах.

Рис. 2. Мобільний зчитувач для роботи з RFID-мітками

Другим на вебінарі виступав Тим Говердовський - представник компанії "Bibliotheca RFID Library Systems AG" (Роткройц, Швейцарія). Тема доповіді Т. Говердовського - "RFID-обладнання для бібліотек: характеристика, аналіз можливостей". У своїй презентації доповідач розглянув типи RFID-міток, що використовуються на сучасному етапі, розповів про типи обладнання для роботи з такими мітками, зокрема докладно зупинився на такому специфічному обладнанні, як термінали самообслуговування - електронно-механічні пристрої, які за принципом дії нагадують банкомати та дозволяють користувачу в автоматичному режимі здавати та брати книги у бібліотеці (рис. 3). В найбільш функціональному варіанті такі термінали з'єднуються за допомогою спеціалізованої транспортної системи безпосередньо з бібліотечним книгосховищем (рис. 4).

Рис. 3. Термінал бібліотечного самообслуговування

Рис. 4. Транспортна система, інтегрована з терміналами самообслуговування

Третім допвідачем вебінару стала Ірина Борисівна Стрєлкова - директор Навчального центру ТОВ "ТехАвтоматізація". Тема доповіді: "Автоматизація бібліотек на основі RFID-технологій: Навчальний центр як площадка для навчання бібліотечних спеціалістів". Насамперед доповідачка звернула увагу на зміну функцій та статусу бібліотек в сучасному світі, нагадала присутнім про актуальні тенденції розвитку бібліотечної інфраструктури, це, зокрема: зміна принципів формування фондів бібліотек, збільшення долі електронних видань в бібліотеках, зростання кількості віддалених користувачів, вдосконалення інформаційно-бібліотечного обслугоування завдяки використанню сучасних інформаційних технологій та ін. Звідси й було зроблено обгрунтований висновок, що впровадження сучасних RFID-технологій в бібліотеці - не данина моді, а нагальна необхідність. При цьому навчання персоналу - один з головних пріоритетів при впровадженні RFID-технологій в бібліотечну діяльність. Доповідачка розповіла про учбову програму очолюваного нею центру, торкнулася питань співробітництва центру з коледжами та вузами при розробці спеціалізованої навчальної програми "Автоматизація бібліотечних процесів на базі RFID-технологій".

Доповідь генерального директора Некомерційного партнерства "Міжнародний центр трансферта технологій" Ігоря Володимировича Тимошенка на тему "Технологія радіочастотної ідентифікації (RFID): міжнародна стандартизація, можливості її використання в бібліотеках країн пострадянського простору" була присвячена переважно технічним аспектам впровадження RFID-технологій. Доповідач розповів про розподіл RFID-технологій за частотними діапазонами: вискочастотні RFID - ВЧ, надвисокочастотні RFID - СВЧ, розглянув дальність та проникну здатність обох діапазонів, надав інформацію про конкретні стандарти RFID, використання яких у бібліотечній сфері є найбільш перспективним. Як спеціаліст в області радіоелектроніки доповідач порекомендував використання для RFID-міток специфікацію I-Code SLI, яка основана на базовому стандарті ISO 15693 з додаванням так званого протикрадіжного біту EAS.

Наступною стала доповідь заступника директора по бібліотечно-інформаційному обслуговуванню ГПНТБ Росії Олени Владиславівни Ліндеман на тему "Досвід впровадження та використання RFID-технологій в системі обслуговування користувачів: особливості організаційно-технологічних робіт в ГПНТБ Росії". Доповідь являла собою інтерес насамперед тим, що в ній йшлося не про теоретичні основи та потенційні можливості RFID-технології, а про реальний досвід впровадження цього сучасного виду бібліотечного обслуговування. Насамперед, доповідачка звернула увагу на високу вартість впровадження, також високими є часові затрати та психологічні бар'єри при роботі з новими технологіями. Існують також складнощі суто технічного характеру, наприклад, в приміщеннях, де використовуються RFID-мітки довелося міняти меблі - меблі з металевими каркасами створювали перешкоди для RFID-сканерів. В цілому ж, О. В. Ліндеман оцінила результати впровадження RFID-технологій як успішні, а саму технологію - як зручну та перспективну.

В цілому, вебінар викликав велику зацікавленість усіх підключених учасників взагалі та спеціалістів ЦБС Оболонського району зокрема. Знайомство з новими тенденціями та провідними технологіями в бібліотечній сфері є невід'ємною частиною роботи сучасного бібліотекаря та обов'якзковою умовою розвитку бібліотечної справи взагалі.

Реліз вебінару доступний на сайті ТОВ "ТехАвтоматізація": http://www.tehauto.su/?p=1858#more-1858.
Запис вебінару доступний для on-line перегляду: http://connect.mubint.ru/p62114445/.

 

 

 

 

 

Повний список статей

 

return_links(); ?>