Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових  осіб державної виконавчої служби можуть бути оскаржені стягувачем та іншими учасниками виконавчого провадження (крім боржника) до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або до керівника відповідного органу державної виконавчої служби вищого рівня чи до суду.

Боржник має право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби виключно в судовому порядку.

Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця подається начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець. Рішення, дії чи бездіяльність начальника відділу можуть бути оскаржені до вищестоящого органу державної виконавчої служби. Державна виконавча служба України розглядає виключно скарги на рішення, дії чи бездіяльність начальників управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних  управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
Рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами до суду, який видав виконавчий документ,  а іншими учасниками виконавчого провадження та особами, які залучаються до проведення виконавчих дій, – до відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом.

Рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби  щодо виконання рішень інших органів  (посадових осіб) можуть бути оскаржені до відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом.

Рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби можуть бути оскаржені до керівництва органів державної виконавчої служби, якщо їх оскарження передбачено цим Законом.

Скарга, подана у виконавчому провадженні начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, розглядається у десятиденний строк з дня її надходження. За результатами розгляду скарги начальник відділу виносить постанову про її задоволення чи відмову, яка в десятиденний строк може бути оскаржена до вищестоящого органу державної виконавчої служби або до суду. Скарга, подана без додержання вимог, викладених у частині шостій статті 82 Закону України «Про виконавче провадження», розглядається начальником відділу в  порядку, встановленому Законом України «Про звернення громадян».

Вимоги до скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця
(відповідно до вимог статті 82 Закону України «Про виконавче провадження»)

– Найменування органу державної виконавчої служби, до якого вона подається.

– Повне найменування (ім`я) стягувача та боржника, їх місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім`я) представника сторони виконавчого провадження, якщо скарга подається представником. Повноваження представника мають бути підтверджені довіреністю, виданою та оформленою відповідно до вимог чинного законодавства.

– Реквізити виконавчого документа (вид документа, найменування органу, що його видав, день видачі та номер документа, його резолютивна частина).

– Зміст оскаржуваних рішень, дій чи бездіяльності та норму закону, яку порушено.

– Викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги.
        – Підпис скаржника або його представника із зазначенням дня подання скарги.

Будь-ласка, прочитайте зміст скарги уважно і надайте повну інформацію, яка нею вимагається. Подання кількох скарг щодо одного і того ж самого випадку різним посадовцям призведе тільки до втрати часу та жодним чином не вплине на результати розгляду. Якщо Ви маєте документи, які підтверджують факти, додайте їх до скарги та направте на адресу відповідного органу державної виконавчої служби. У разі необхідності, – використовуйте додаткові аркуші, приєднавши їх до скарги.

Необхідно поставити свій підпис на цій скарзі!

Без Вашого підпису або підпису Вашого уповноваженого представника скарга не буде розглядатися!

Про стан розгляду Вашої скарги Вам повідомлять поштою.

  

Святошинський районний
відділ державної виконавчої служби м. Київ
Головного територіального управління юстиції у місті Києві