Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи місцезнаходження/місце проживання яких є територія Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, а також населених пунктів в яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях, порядок зберігання реєстраційних справ

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 25.11.2016 року №3359/5, було скасовану дію наказу МЮУ від 05.11. 2014 року №1849/5 «Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є окупована територія та територія проведення антитерористичної операції».

Зокрема новим наказом МЮУ було визначено, що державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців місцезнаходження/місце проживання яких є територія Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, а також населені пункти в яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях, здійснюється незалежно від місцезнаходження/місця проживання в межах України.

Ведення реєстраційних справ у паперовій формі щодо юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, місцезнаходженням/місцем проживання яких є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, забезпечує Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області.

Ведення реєстраційних справ у паперовій формі щодо юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, місцезнаходженням/місцем проживання яких є населені пункти, в яких орган державної влади тимчасово не здійснює свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях, забезпечують відповідно до компетенції Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області та Головне територіальне управління юстиції у Луганській області.

Варто зазначити, що реєстраційні дії щодо реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або виділу юридичних осіб, місцезнаходженням яких є адміністративно-територіальні одиниці різних областей, здійснюється державним реєстратором, який приймає документи, а саме:

- для державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття або поділу, - уразі злиття або поділу;

- для державної реєстрації юридичних осіб, утворених у результаті виділу, та державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, з якої здійснено виділ, щодо юридичної особи-правонаступника у разі виділу;

- для державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті приєднання, та державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються – уразі приєднання;

- для державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті перетворення, та державної реєстрації новоутвореної юридичної особи – у разі перетворення.

Наказом Міністерства юстиції України від 07.09.2015 №1656/3 «Про забезпечення зберігання документів, вивезених з тимчасово окупованої території та території проведення антитерористичної операції» був встановлений порядок архівного зберігання документів, вивезених з тимчасово окупованої території та території проведення антитерористичної операції юридичними особами, що припиняють свою діяльність. Зокрема було встановлено, що документи, які підлягають архівному зберіганню, вивезені з тимчасово окупованої території та території проведення антитерористичної операції юридичними особами, що припиняють свою діяльність, передаються до архівних установ за місцем припинення цих юридичних осіб, якщо вони не мають правонаступників або органів вищого рівня на території інших регіонів України.

Передавання документів на архівне зберігання здійснюється в порядку, встановленому Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 №1000/5, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 №736/27181.

Архівна установа (державна архівна установа, архівний відділ міської ради, архівна установа, створена для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду, архівна установа, заснована особою та/або юридичною особою приватного права, яка відповідно до законодавства може здійснювати зберігання документів, що не належать державі та територіальним громадам), орган вищого рівня, які прийняли на зберігання архівні документи від юридичної особи, що припиняє свою діяльність, повинні надіслати повідомлення Державній архівній службі України про приймання на зберігання архівних документів, у якому повинні бути зазначені наступні відомості:

  • найменування юридичної особи, що припиняє свою діяльність;
  • ідентифікаційний код юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
  • місцезнаходження юридичної особи (старе) (індекс, область, місто (селище або село), вулиця, будинок);
  • місце припинення юридичної особи (індекс, область, місто (селище або село));
  • кількість справ за описом справ постійного зберігання, крайні дати;
  • кількість справ за описом з кадрових питань (особового складу), крайні дати.

Юридичні особи, які змінили місцезнаходження, повинні стати на облік в державній архівній установі (архівному відділі міської ради) за місцем реєстрації юридичної особи та забезпечити зберігання документів, вивезених з тимчасово окупованої території та території проведення антитерористичної операції, а також документів, що створюються у процесі їх діяльності.

В сою чергу Державна архівна служба України зобов’язана  вжити всіх необхідних заходів щодо забезпечення належного зберігання та обліку документів, які підлягають архівному зберіганню, вивезених з тимчасово окупованої території та території Автономної Республіки Крим.

 

Відділ взаємодії з суб’єктами державної
реєстрації та підвищення кваліфікації
державних реєстраторів Управління
державної реєстрації Головного
територіального управління
юстиції у місті Києві


Список статей