Відповідно до вимог частини  першої статті 6, частини першої статті 18 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01 липня 2010 року відділи державної реєстрації актів цивільного стану проводять державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті, вносять зміни до актових записів цивільного стану, поновлюють та анулюють їх; формують Державний реєстр актів цивільного стану громадян, ведуть його, зберігають архівний фонд; здійснюють відповідно до законодавства інші повноваження.

Про факт державної реєстрації акта цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану видається відповідне свідоцтво.

Бланки свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану виготовляються за затвердженими Кабінетом Міністрів України зразками та їх описами.

Довідки, видача яких здійснюється відділами державної реєстрації  актів цивільного стану, складаються у формі витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що визначено пунктом другим постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року №1064 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян». При цьому, встановлені форми витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян не передбачають видачу витягів про сімейний стан фізичних осіб, їх не перебування в шлюбі тощо.

Згідно з вимогами пункту 6 глави 2 розділу ІІІ Правил державної реєстрації шлюбу в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року №52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року №3307/5) у разі необхідності підтвердження сімейного стану з метою реєстрації шлюбу в іншій державі громадяни України подають заяву, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, у тому числі дипломатичним представництвом чи консульською установою України, у якій особа повідомляє про себе, що вона ніколи не перебувала у шлюбі, або про те, що вона раніше перебувала у шлюбі, але зараз її шлюб припинено, та належним чином легалізовану, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

При реєстрації шлюбу в іншій державі, у разі, якщо попередній шлюб громадянина України було припинено внаслідок розірвання шлюбу або смерті другого з подружжя, документ, що підтверджує зазначений факт, також має бути відповідним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Всі документи, що подаються громадянами України до компетентних органів іноземної держави, мають бути з перекладом на іноземну мову, засвідченим належним чином.

У разі якщо такий переклад здійснюється на території України, він також має бути легалізований.

 

Заступник начальника Деснянського
Районного у місті Києві відділу державної
реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального
Управління юстиції у місті Києві   
           О.ДРАГУНОВА