Досить розповсюдженою ситуацією при розгляді судової справи, є  виникнення необхідності отримання свідчень осіб, документів та вчинення інших процесуальних дій, що мають вирішальне значення для її розгляду. Такі випадки вимагають особливого регулювання та забезпечення оперативного отримання запитуваної  інформації.

Витребування доказів з інших держав здійснюється на підставі міжнародних договорів,  як двосторонніх, так і багатосторонніх.

Ключовим багатостороннім договором є Конвенція про отримання за кодоном доказів у цивільних або комерційних справах, укладена 18 березня 1970 року в м. Гаага (далі - Конвенція).

Варто зазначити, якщо країна, з якої необхідно витребувати докази є учасницею і двостороннього договору,  і Конвенції, за судом залишається право вибору застосування нормативно-правового акту.

Учасниками  Конвенції є більше 50 країн світу. Перелік яких можна знайти на офіційному вебсайті Гаазької конференції з міжнародного приватного права: www.hcch.net.

Міжнародна правова допомога за вказаною Конвенцією передбачає отримання доказів з-за кордону,  свідчень, документів, що стосуються розгляду справи та вчинення інших процесуальних дій (за винятком вручення судових документів, виконання або примусового виконання судових рішень чи розпоряджень, або постанов про застосування тимчасових чи охоронних заходів.)

Варто пам’ятати, що доручення не може бути використано з метою отримання доказів, які призначаються не для використання в судовому розгляді, вже розпочатому або такому, що готується.

Для здійснення витребування інформації на підставі Конвенції необхідно подати запит про міжнародну правову допомогу (встановленої форми), додаючи належним чином засвідчений переклад на мову запитуваної держави.

Дана Конвенція є ефективним правовим інструментом  для забезпечення отримання доказів з інших держав.

 

Статтю підготувала:

головний спеціаліст відділу міжнародно-правового співробітництва
Управління судової, аналітично-правої роботи та міжнародного співробітництва
Головного територіального управління юстиції у місті Києві

Феніна Н.О.