З метою підвищення професійного рівня державних реєстраторів та зменшення кількості незаконних маніпуляцій державними реєстраторами, було запроваджено реалізацію експериментального проекту у сфері державної реєстрації речових прав, відповідно до якої з1 січня 2019 року всі кандидати, які хочуть займати посади реєстраторів, будуть складати іспит на знання українського законодавства.

 Постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 860, затверджено Порядок реалізації експериментального проекту з організації визначення професійної компетентності осіб, які мають намір здійснювати функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та/або державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Метою  запровадження експериментального проекту викликана необхідністю посилення вимог до осіб, які мають намір здійснювати діяльність державного реєстратора. Окрім кандидатів на посаду державного реєстратора іспит будуть складати і ті державні реєстратори, щодо яких був застосований захід впливу у вигляді блокування доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Очікується, що в результаті цього проекту зменшиться кількість скарг на дії державних реєстраторів, підвищиться якість надання ними адміністративних послуг у сферах державної реєстрації, зросте рівень суспільної довіри до державних органів.

Тестування для отримання доступу до реєстрів не проводиться щодо осіб, які призначаються на посади державних нотаріусів або мають на меті здійснювати приватну нотаріальну діяльність, оскільки їх знання перевіряються в момент складання ними кваліфікаційного іспиту та підтверджується свідоцтвом про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Процедура тестування здійснюється окремо у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Іспит проводиться Міністерством юстиції України, що проводиться один раз на місяць, шляхом автоматизованого анонімного тестування. За потреби тестування може проводитися більше ніж один раз на місяць.

Для проходження автоматизованого анонімного тестування фізичні особи, які мають намір здійснювати функції державних реєстраторів, подають до Міністрества юстиції України відповідну заяву де просять надати можливість перевірити їх знання українського законодавства.Отримані заяви розглядаються Міністерством юстиції України та не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення тестування. На офіційному веб–сайті Міністерства юстиції України розміщується повідомлення про дату, час та місце проведення тестування, а також прізвище, ім’я та по батькові осіб, які виявили бажання пройти таке тестування.

Тестування має проводитись в окремому приміщенні, в якому розміщуються робочі місця для учасника іспиту, яке буде обладнане всіма технічними засобами для забезпечення його проходження та окреме  робоче місце для адміністратора який буде слідкувати за виконанням усіх правил, щодо проходження тестування. Програмне забезпечення системи тестування, розміщення на технічних ресурсах інформації та доступ до державних реєстрів розміщується на технічних ресурсах Міністерства юстиції України. Налаштування робочих місць для кандидатів, що проходять тестування повинні забезпечувати відсутність доступу до інформаційних ресурсів інтернету.

Приміщення для проведення тестування повинне забезпечувати можливість індивідуального виконання тестових завдань. Під час проведення іспиту забороняється використовувати будь-які джерела інформації на паперових чи електронних носіях (підручники, навчальні посібники, електронні книги тощо), а також засоби зв’язку.

Умови щодо проведення тестування є рівними для всіх учасників процедури та є відкритими, тобто місце та тривалість, а також кількість та ступень складності тестових завдань, результати, розміщаються у відкритому доступі для всіх бажаючих ознайомитись з ними. Під час проведення тестування можуть бути присутніми представники засобів масової інформації. Міністерством юстиції України обов’язково забезпечується ведення відео-фіксації процесу іспиту.

Під час тестування тестові завдання формуються безпосередньо системою для кожної особи індивідуально шляхом генерування у довільній формі у кількості 100 тестових завдань. До кожного тестового завдання пропонуються кілька варіантів відповідей, одна з яких є правильною. У разі потреби тестове завдання може бути пропущене, в такому випадку є можливість відповісти на нього пізніше. Зразок тестових завдань розміщується на офіційній веб-сайті. Загальний час проведення автоматизованого анонімного тестування становить дві години.Оцінювання результатів іспиту здійснюється автоматично комп’ютером.

На підставірезультатівтестуваннявизначаєтьсяпрофесійнакомпетентністьосіб які проходили його. Особи, які правильно відповіли на 75 відсотків тестових завдань, вважаються такими, що успішно пройшли тестування. Таким особам видається сертифікат про підтвердження професійної компетентності у відповідній сфері державної реєстрації. Учасники, які не пройшли тестування, можуть повторно звернутися до Міністерства юстиції України та пройти його у будь-який час. Результати тестування розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України не пізніше наступного робочого дня після його проведення.

 

Відділ розгляду звернення
та забезпечення діяльності комісії
з питань розгляду скарг
у сфері державної реєстрації