Громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

       Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлені підрозділи є однією з адміністративних послуг, що надаються Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві, а саме відділом державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління держаної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

       Відповідно до статті 13 Закону України «Про громадські об’єднання» громадське об'єднання зі статусом юридичної особи може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням відповідного керівного органу громадського об'єднання згідно із статутом, у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

       Відокремлені підрозділи громадського об’єднання не є юридичними особами.

 Законодавством, а саме статтею 95 Цивільного кодексу України виокремлюється два різновиди відокремлених підрозділів є філії та представництва. Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

       Згідно законодавства, а саме частини 18 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію) для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подається заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

       Адміністративний збір за державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи не сплачується, отже державна реєстрація змін до відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи є безкоштовною.

Документи подані для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ розглядаються не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації, що передбачено статтею 26 Закону про реєстрацію.

  

Головний спеціаліс твідділу державної
Реєстрації друкованих засобів масової
інформації та громадських формувань
Управління державної реєстрації Головного
Територіального управління юстиції
у місті Києві – державний реєстратор                                                            Юлія ЮЗЬКОВА