Люди всього світу занепокоєні стрімким зростанням екологічних проблем. Особливо гостро ці проблеми стоять в Україні, зважаючи на екологічну кризу та низький рівень екологічної культури нашого суспільства. 

Виходячи з нинішньої кризової екологічної ситуації, найголовнішим завданням сучасності є формування нової екологічної свідомості – бережливого ставлення до природи, бо це запорука збереження здоров’я всіх жителів нашої країни.. Тому для молодшого покоління у нашій бібліотеці регулярно проводяться уроки екологічної освіти, групові та індивідуальні  бесіди біля книжкових виставок з метою розкрити перед дітьми багатогранну цінність природи, охорону довкілля, раціональне зберігання  природних ресурсів.