ukenfrdeitptru
Colors: Purple Color

Цікаво знати

На сьогодні Законом України «Про виконавче провадження» (далі — Закон) врегульовано порядок добровільного виконання рішень про стягнення періодичних платежів.

У разі невиконання одним із батьків свого обов’язку за договором аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Згідно ст. 189 Сімейного кодексу України батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.

Варто зазначити, що за останні роки питання порядку стягнення аліментів на неповнолітніх дітей зазнало суттєвих змін.

Встановлення розміру обов’язкових виплат можливе декількома шляхами. Згідно з частиною третьою статті 181 Сімейного Кодексу України аліменти на дитину присуджуються в  частці від  заробітку (доходу) її матері, батька або в твердій грошовій сумі.

На органи державної виконавчої служби законодавством покладено виконання рішень як майнового, так і немайнового характеру.

Особливістю отримання спадщини нерезидентом є те, що до нього застосовуються інші розміри податків. Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється Податковим кодексу України. Статус резидента України є вирішальним для  порядку оподаткування окремих доходів, що отримуються фізичною особою як на території України, так і за її межами.

Відповідно до вимог частини  першої статті 6, частини першої статті 18 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01 липня 2010 року відділи державної реєстрації актів цивільного стану проводять державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті, вносять зміни до актових записів цивільного стану, поновлюють та анулюють їх; формують Державний реєстр актів цивільного стану громадян, ведуть його, зберігають архівний фонд; здійснюють відповідно до законодавства інші повноваження.

Однією з основних проблем сучасного суспільства та держави в цілому є наявність такого негативного явища – корупція. Україна є однією з Пострадянських держав, де проблема замовчування та укриття корупції постає гостро.

Популярне