ukenfrdeitptru

З метою формування правової культури та правової свідомості у суспільстві, підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних сферах життя та навчання громадян знати, реалізовувати та захищати свої права Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 13 вересня 2017 р. № 638-р «Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2017-2019 роках».

Моніторинг та координацію заходів з реалізації цього правопросвітницького проекту здійснюють органи юстиції.

Серед заходів визначених Планом заходів з реалізації право просвітницького проекту «Я маю право!» у місті Києві у 2018-2019 роках затвердженого розпорядженням Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 березня 2018 р. № 354 (далі План) є розроблення та розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів інформаційних друкованих та електронних матеріалів на правову тематику (п. 4), а також висвітлення заходів з реалізації проекту у засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах та соціальних мережах (п. 11).

Реалізація даних заходів пов’язана із необхідністю ознайомлення широкого загалу із Проектом, підвищення рівня правових знань громадян, створення умов суспільної зацікавленості до заходів що впроваджуються у рамках його реалізації.

Тож, структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції у місті Києві та районними в місті Києві державними адміністраціями забезпечено реалізацію заходів щодо підготовки публікацій з актуальних питань законодавства відповідно до напрямків роботи для їх подальшого розміщення на офіційних сайтах місцевих органів влади в рубриці «Я маю право! Юстиція на кожен день».

Новоспеченим батькам, зазвичай, в останню чергу хочеться думати про формальності. Однак доводиться. Протягом місяця після появи на світ дитини необхідно зареєструвати факт її народження в органах державної реєстрації актів цивільного стану.

Згідно статті 1276 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) «якщо спадкоємець за заповітом або за законом помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, право на прийняття належної йому частки спадщини, крім права на прийняття обов’язкової частки у спадщині, переходить до його спадкоємців (спадкова трансмісія). Отже спадкова трансмісія передбачає перехід права спадкування (прийняття або відмова від прийняття) від померлого до його власних спадкоємців.

Перелік прав та обов’язків опікуна, піклувальника  визначені у статті 249 Сімейного кодексу України.

Опікун, піклувальник зобов'язаний виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, психічний, духовний розвиток, забезпечити одержання дитиною повної загальної середньої освіти.

22.01.1993 року в Мінську (Республіка Білорусь) в рамках країн СНД, з метою забезпечення належного захисту прав і законних інтересів громадян та осіб, що проживають на їхніх територіях, була підписана Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах (далі — Конвенція).

Все, що нам належить, є нашою приватною власністю. Тому кожен вільний розпоряджатися своєю власністю під час життя та на випадок своєї смерті.

Згідно із статтею 244 Цивільного кодексу України, довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

В житті людини є як радісні,  так і печальні події, як наприклад смерть рідних і близьких. Пропонуємо ознайомитися з порядком державної реєстрації смерті, передбаченим законодавством України.