ukenfrdeitptru

Найголовніше

З метою формування правової культури та правової свідомості у суспільстві, підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних сферах життя та навчання громадян знати, реалізовувати та захищати свої права Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 13 вересня 2017 р. № 638-р «Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2017-2019 роках».

Моніторинг та координацію заходів з реалізації цього правопросвітницького проекту здійснюють органи юстиції.

Серед заходів визначених Планом заходів з реалізації право просвітницького проекту «Я маю право!» у місті Києві у 2018-2019 роках затвердженого розпорядженням Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 березня 2018 р. № 354 (далі План) є розроблення та розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів інформаційних друкованих та електронних матеріалів на правову тематику (п. 4), а також висвітлення заходів з реалізації проекту у засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах та соціальних мережах (п. 11).

Реалізація даних заходів пов’язана із необхідністю ознайомлення широкого загалу із Проектом, підвищення рівня правових знань громадян, створення умов суспільної зацікавленості до заходів що впроваджуються у рамках його реалізації.

Тож, структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції у місті Києві та районними в місті Києві державними адміністраціями забезпечено реалізацію заходів щодо підготовки публікацій з актуальних питань законодавства відповідно до напрямків роботи для їх подальшого розміщення на офіційних сайтах місцевих органів влади в рубриці «Я маю право! Юстиція на кожен день».

Факт реєстрації проживання, або «прописка» не дають права власності на житло. Зняття з реєстрації особи або «виписка» – не означає, що вона втратила право користуватися житлом, припинення сімейних відносин з власником житлового приміщення не позбавляє права користування займаним приміщенням, а процес виселення не найлегший в правовому сенсі. Так, зняти з реєстрації особу неможливо без визнання її такою, що втратила право користуватися житловим приміщенням.

Корупція веде до деградації державності, знищує довіру до влади. Розуміння політичної корупції є необхідним для повногозбагнення сутності корупції та ефективній протидії їй. Особи, які причетні до державної політики в різних її сферах, є суб’єктами політичної корупції. На державному рівні – це, насамперед, глава держави, керівники центральних органів виконавчої влади, народні депутати України, державні службовці.

При підготовці документів для державної реєстрації створення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи слід керуватися в першу чергу, Законом України «Про політичні партії в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та Законом України«Про громадські об'єднання».

Останнім часом люди все частіше обирають дачні і садові будинки як місце постійного проживання. З метою легалізації садових будинків і дач як місць постійного проживання, Кабінет Міністрів України постановою від 29 квітня 2015 № 321 визначив порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки (далі – Порядок).

Реєстрація народження людини, вибір імені, одруження, розлучення, а також реєстрування факту смерті до початку ХХ століття були прерогативою церкви. Відтоді й донині в нашій країні за всі значущі в житті людини події відповідають відділи державної реєстрації актів цивільного стану – РАЦСи, що функціонують відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».

Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи місцезнаходження/місце проживання яких є територія Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, а також населених пунктів в яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях, порядок зберігання реєстраційних справ

Досить поширеними в нотаріальній практиці є посвідчення правочинів у сфері спадкових правовідносин. Особливе значення для виникнення права на спадщину у спадкоємців відіграє свідоцтво про право на спадщину.

Популярне