ukenfrdeitptru

Найголовніше

З метою формування правової культури та правової свідомості у суспільстві, підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних сферах життя та навчання громадян знати, реалізовувати та захищати свої права Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 13 вересня 2017 р. № 638-р «Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2017-2019 роках».

Моніторинг та координацію заходів з реалізації цього правопросвітницького проекту здійснюють органи юстиції.

Серед заходів визначених Планом заходів з реалізації право просвітницького проекту «Я маю право!» у місті Києві у 2018-2019 роках затвердженого розпорядженням Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 березня 2018 р. № 354 (далі План) є розроблення та розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів інформаційних друкованих та електронних матеріалів на правову тематику (п. 4), а також висвітлення заходів з реалізації проекту у засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах та соціальних мережах (п. 11).

Реалізація даних заходів пов’язана із необхідністю ознайомлення широкого загалу із Проектом, підвищення рівня правових знань громадян, створення умов суспільної зацікавленості до заходів що впроваджуються у рамках його реалізації.

Тож, структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції у місті Києві та районними в місті Києві державними адміністраціями забезпечено реалізацію заходів щодо підготовки публікацій з актуальних питань законодавства відповідно до напрямків роботи для їх подальшого розміщення на офіційних сайтах місцевих органів влади в рубриці «Я маю право! Юстиція на кожен день».

Головне територіальне управління юстиції у місті Києві з метою  підвищення рівня обізнаності  громадян інформує про їх права, оскільки  основою євроінтеграційних процесів нашої держави є формування стійкого громадянського суспільства з  характерним йому  високим рівнем правосвідомості.

Відповідно до статті 49 Цивільного кодексу України та статей 2 та 3 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», актами цивільного стану є події та дії, які нерозривно пов'язані з фізичною особою і започатковують, змінюють, доповнюють або припиняють її можливість бути  суб'єктом  цивільних  прав  та обов'язків.

В Укрaїні трудові відносини регулюються Конституцією України, Кодексом законів про працю Укрaїни, Зaконом України «Про відпустки», іншими законaми та нормативно-правовими актами України.

Відповідно до Порядку  підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2013 р. № 9 визначено порядок утворення комісії, яка розглядає питання щодо підтвердження факту народження дитини на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (далі - комісія з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території), та положення про неї затверджуються спільним наказом МОЗ та МТОТ.

Авторське право в об'єктивному розумінні являє собою сукупність правових норм, що регулюють коло суспільних відносин зі створення та використання творів науки, літератури і мистецтва. Авторське право в суб'єктивному розумінні - це особисті немайнові та майнові права, які виникають у автора у зв'язку зі створенням ним твору і охороняються законом. Об'єктом авторсько-правових відносин є нематеріальне благо у вигляді продукту духовної творчості, а саме твори науки, літератури, мистецтва.

В Україні піти у декрет має право кожна жінка, починаючи з 30-го тижня її вагітності. Декретна відпустка є двох видів: відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустка по догляду за дитиною до 3-х років. І кожну з цих відпусток потрібно оформлювати окремо.

Популярне

  • Week

  • Month

  • Усе