Бібліографія

Літній цикл
 
  1. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис.- К.: Велес, 2005. – 528 с.
  2. Дмитренко М. Народні повір ’ я . – К.: Редакція часопису «Народознавство», 1997.- 68с.
  3. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. - Кн. 2, т. 4 (весняний та літній цикли.)- К.: Обереги, 1994.- 400с.
  4. Ковальчук О.В. Українське неродознавство.-К.:Освіта,1992.- 176 с.
  5. Лановик М.Б., Лановик З.Б. Українська усна народна творчість: Підручникю-К.: Знання-Прес, 2003.- 591 с.
  6. Скуратівський В. Місяцелік.- К.: Мистецтво, 1993, 208 с.
  7. Українські традиції і звичаї.-Харків: Фоліо, 2006 .- 318 с.
  8. Я пізнаю світ: Свята різних народів: Дит. Енцикл. – К.: Школа, 1999.- 476с.

© 2006-2011 ЦБС Оболонського району м.Київ

return_links(); ?>